klinsim

See us, try US at KlinSim 2018 in Örebro

Svensk Förening För Klinisk Träning och Medicinsk Simulering (KlinSim) och Kliniskt Träningscentrum i Uppsala hälsar dig varmt välkommen till KlinSims konferens 2018!

 

Read more here: https://www.klinsim.se/uppsala2018